RESCUE FORM (उद्दार विवरण फारम)


What kind of quarantine do you choose? (कस्तो क्वारेन्टाइन रोज्नुहुन्छ ?)

Do You Want to come Nepal? (के तपाई महामारीको अन्त्य नभएसम्म मात्र नेपालमा बस्नुहुन्छ वा स्थाई तवरले बसाई सराई भई नेपाल आउन चाहनुहुन्छ ?)

Please Fill Detail Of Your Self (कृपया तपाईंको आफ्नै विवरण भर्नुहोस्)

Gender ((लि .्ग)):

Are you a permanent resident or temporary resident of Kageshwari Manohara municipality?(तपाईं कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको स्थायी निवासी वा अस्थायी निवासी हुनुहुन्छ?)
Visa Type (भिषाको प्रकार)

If Other (यदि अन्य)

Work Detail (कार्य विवरण)

Are You Working? (के तपाईं काम गर्दैहुनुहुन्च्छ ?)


What work have you been doing there? (तपाईं त्यहाँ के काम गर्दैहुनुहुन्च्छ ?)

If Other (यदि अन्य)

Have you received any technical skills? (के तपाईंले कुनै प्राविधिक सीप प्राप्त गर्नुभएको छ?)

If Yes

Health Condition (स्वास्थ्य अवस्था)

How is your health condition? (तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ?)

Are You Victim Of COVID-19 pandemic? (के तपाई COVID-19 महामारीको शिकार हुनुहुन्छ?)

What kind of quarantine do you choose? (कस्तो क्वारेन्टाइन रोज्नुहुन्छ ?)

Do You Want to come Nepal? (के तपाई महामारीको अन्त्य नभएसम्म मात्र नेपालमा बस्नुहुन्छ वा स्थाई तवरले बसाई सराई भई नेपाल आउन चाहनुहुन्छ ?)

Please Fill Detail Of Your Self (कृपया तपाईंको आफ्नै विवरण भर्नुहोस्)
Please Fill the details of your family member(person residing aboard) कृपया तपाईंको परिवारको सदस्यको विवरण भर्नुहोस् (व्यक्ति बिदेशमा बस्ने)

Gender (लि .्ग)

Are you a permanent resident or temporary resident of Kageshwari Manohara municipality? (तपाईं कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको स्थायी निवासी वा अस्थायी निवासी हुनुहुन्छ?)Visa Type (भिषाको प्रकार)

If Other (यदि अन्य)

Work Detail (कार्य विवरण)

Are You Working? (के तपाईं काम गर्दैहुनुहुन्च्छ ?)


What work have you been doing there? (तपाईं त्यहाँ के काम गर्दैहुनुहुन्च्छ ?)

If Other (यदि अन्य)

Have you received any technical skills? (के तपाईंले कुनै प्राविधिक सीप प्राप्त गर्नुभएको छ?)

If Yes

Health Condition (स्वास्थ्य अवस्था)

How is your health condition? (तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ?)

Are You Victim Of COVID-19 pandemic? (के तपाई COVID-19 महामारीको शिकार हुनुहुन्छ?)